HAP Seminerler - Kurumsal Konferanslar “Keynote Speech”

HAP Seminerler - Motivasyonel Konuşmalar
İnsan, kendi duygu ve düşüncelerini fark etmeyi başardığında iş ve özel yaşamında çok daha iyi bir performans sergiler. Kendini fark etmeyi zorlaştıran şeyler, gizlemeyi, suçluluk duygusu hissetmeyi, yargılamayı öğrenmiş zihin kalıplarıdır. Farkındalık, öğrenilebilen , kendinizi görmenizi, dinlemenizi, değiştirmenizi sağlayan büyük bir adımdır. “HAP seminerlerin” amacı, yaşadığınız her anın bir sonuç olduğu gerçeğiyle, sonucu yaratan sebepleri görmenizi sağlamaktır.
Katılımcılar bu seminerlerle bireysel farkındalıklarını artırır, yaşama bakış açılarını geliştirir, kendilerine ve çevrelerine kolay kullanabilecekleri bilgiler edinir.

Brain Center “Brain Talk & Coffee Talk Seminerleri”

Bu seminerler Psikolog Dr. Bora Küçükyazıcı tarafından düzenlenmektedir.

D&F Management Institute ve Brain Center of İstanbul olarak, kurum çalışanlarınıza özel “Brain Talk – Daily Coffee Talk” sohbetleri düzenlemekteyiz. Şirket içi iletişimde bireylerin birbirini daha doğru anlaması için, öncelikle bireyin kendisini doğru anlaması ve tanıması gerekmektedir. Kendisini tanıyan, istek ve arzularını doğru tanımlayan birey, yaşamda isteklerini ve beklentilerini doğru yönetmeyi başaracaktır.


Programın Hedefi:

Şirket çalışanlarının öncelikle kendilerini tanımalarına yönelik olan “Brain Talk” seminerleri, kişilerin kendilerini daha doğru anlamasına katkı sağlaması hedeflenmektedir. Kendini tanıyan birey, zamanını daha doğru yönetir. İhtiyaç ve beklentilerini doğru tanımlayan birey, daha yüksek işverimi ile daha üretken bir çalışan olacaktır.


Toplam 15 farklı içerikli seminer konusundan oluşan “Brain Talk” sohbetleri, haftada 1 saat olarak uygulanmaktadır. Seminer içeriği paylaşımı sonrasında soru-cevaplarla birlikte, her seminer 90 dakika sürelidir. Seminerlerin tamamına katılan çalışanlara, “Etkili Beyin Yönetimi Sertifikası” takdim edilecektir.


Mutlu Aile Seminerleri

Bu seminerler Psikolog Dr. Bora Küçükyazıcı tarafından düzenlenmektedir.

D&F Management Institute ve Brain Center of İstanbul olarak, kurum çalışanlarınıza özel “Mutlu Aile Eğitim Seminerleri” düzenlemekteyiz.

Çalışan verimliliğinin temel taşlarından birisi, sağlıklı aile içi iletişim ve psikolojisidir. Eğitim seminerlerinde, şirket çalışanlarının aile içinde çocukları ve eşleri ile doğru iletişim kurma becerilerine pozitif katkı sağlanması hedeflenmektedir.


Programın Hedefi:

Örnek uygulamalarla, eşlerin birbirlerini ve çocuklarını doğru anlamak ve doğru iletişim yöntemlerini seçmek konusunda katılımcıların yetkinlik seviyelerinin arttırılması hedeflenmektedir.


Sağlıklı aile yapısı ve iletişimi ile mutlu aileler yaratırsınız. Mutlu aile yapısı, sağlıklı ve mutlu çocuklar ve anne-babalar oluşmasına destek verir. Sağlıklı ve mutlu anne-babalar ise verimli çalışanlar olarak karşımıza çıkarlar.

 • Aile içinde birbirini daha doğru anlayan çiftler oluşturmak
 •  Aile içi iletişimde daha sakin ve huzurlu bir dil gelişmesine yardımcı olunması
 •  Çocuk gelişimi konusunda anne ve babanın rol dağılımını gözden geçirmek
 •  Çocukla kaliteli zaman paylaşımı konusunda bilgilenmek
 •  Daha huzurlu ve mutlu aile bireyleri oluşmasına destek olma

Toplam 15 farklı içerikten oluşan “Mutlu Aile – Mutlu Birey Seminerleri , haftada 1 saat olarak uygulanmaktadır. Seminer içeriği paylaşımı sonrasında soru-cevaplarla birlikte, her seminer 90 dakika sürelidir. Seminerlerin tamamına katılan tüm anne-babalara, “Etkili Anne-Baba Sertifikası” takdim edilecekti

Mutlu Aile ve Çocuk Psikolojisi eğitim detayları şunlardır:

 •  Aile yapısı hakkında teorik ve tarihsel içerik
 •  Örnek vaka sunumları
 •  Uygulamaya yönelik çalışmalar
 •  İnteraktif video role-play uygulamalar
 •  Doğru stratejilerin belirlenmesi

Kuruma Özel Keynote

 •  Belirli Temalar Üzerine Özel Konuşmalar
 •  Kuruma Özgü Sunumlar
 •  Liderlik ve Vizyon Sohbetleri

Strateji Toplantıları & Çalıştaylar

 • Strateji ve İşbirliği Çalıştayları
 •  Stratejik Öncelikler Atölyeleri
 •  Vizyon ve Hedefler Buluşması

Grup Toplantılarında Fasilitasyon

 •  Takımdaşlık Çalıştayları
 •  Paydaşlık ve Yöndeşlik Temalı Buluşmalar